Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu sai alkunsa 1980-luvulla, jolloin joukko steinerpedagogiikasta kiinnostuneita vanhempia päätti lähteä perustamaan steinerkoulua Seinäjoen ja sen lähikuntien lapsille. Suuren innostuksen myötä koulu aloitti toimintansa syksyllä 1987 yhden luokkaryhmän voimin, jonka jälkeen jokaisen uuden lukuvuoden myötä mukaan tuli yksi uusi luokka-aste, kunnes kaikki yhdeksän luokkaa olivat valmiina. Koulun oppilasmäärän kasvaessa niin ensimmäinen kuin sitä seurannut toinen koulutalokin jäivät muutamassa vuodessa pieniksi, jolloin koulu muutti Törnävälle, kauniin Kyrkösjärven lähistölle. Koulu toimi 31.5.2020 saakka tässä samassa rakennuksessa, joskin kerrosta ylempänä kuin alkuperäisesti, sillä vuoden 2012 syksyllä steinerkoulu siirtyi neljännen kerroksen täydellisen remontin kokeneisiin tiloihin.

Uusi upea kyläkoulumme on rakennettu osoitteeseen Vuorenmaanrinne 33. Näin matka Steinerpäiväkoti Pajulinnusta kouluun lyheni huomattavasti, koska koulumme sijaitsee vastakkaisella tontilla. Näin ollen myös Kyläkoulu 2020 -projekti on päättymässä. Lisäinfoa siitä ja mahdollisista uusista projekteista löydät Kyläkoulusta kertovilta sivuiltamme.

Koulumme tavoitteena on kasvattaa oppilaistamme aloitekykyisiä, luovia ja vahvoja yksilöitä tarjoamalla heille vaihtoehtoinen tapa opiskella. Steinerkoulu tarjoaa kasvatuksellista tukea sekä yhteisöllisyyttä myös oppilaiden vanhemmille, sillä vanhempainiltojen lisäksi koulumme järjestää useita kertoja vuodessa erilaisia juhlia, myyjäisiä ja muita tilaisuuksia, joita järjestämään ja joista nauttimaan oppilaiden perheenjäsenet voivat saapua. Vanhemmat voivat tämän lisäksi liittyä myös koulun toimintaa tukevaan Steinerkouluyhdistykseen.

Oppilaat valitaan kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikilla luokka-asteillamme on toistaiseksi tilaa uusille oppilaille, joten mikäli olet kiinnostunut E-P:n Steinerkoulussa opiskelemisesta, ota yhteyttä rehtoriin. Voimme sopia kanssasi tutustumiskäynnistä tai tutustumisjaksosta, jonka aikana oppilas saa tutustua koulumme arkeen. Katso myös halutessasi täältä opas uusille steinervanhemmille.

Kanslia: 06 414 8653 tai koulu@epsteiner.fi
Rehtori: 050 343 1271 tai virpi.lehtimaki@epsteiner.fi