Steinerkouluyhdistyksen johtokunta on päättänyt 35 euron vapaaehtoisesta tukimaksusta/perhe/kuukausi. Halutessaan oppilaiden vanhemmat voivat lisäksi liittyä koulun ylläpitämiseen osallistuvaan kannatusyhdistykseen, jolla on oma jäsenmaksunsa (50 €/vuosi).

Vaikka steinerkoulussa piirretään, musisoidaan ja näytellään suhteellisen paljon, ei oppilailta edellytetä erityistä taiteellista lahjakkuutta.

Riippuu oppimisvaikeuksien tasosta. E-P:n Steiner-koulussa luokkaryhmien oppilasmäärät ovat varsin pieniä, joten opettajan on mahdollista huomioida jokaisen oppilaan tarpeita varsin joustavasti. Periaatteessa steinerkouluun tulevilta oppilailta edellytetään kuitenkin samoja tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, kuin muissakin kouluissa opiskelevilta lapsilta.

Osa aineista sisältyy aamun jaksotunteihin, kuten kaikilla muillakin luokka-asteilla. Englantiin ja ruotsiin lähdetään tutustumaan muiden aamutuntien yhteyteen liitetyillä runoilla ja leikeillä. Oppiminen pääsee alkuun kuin itsestään, leikin varjolla.

Kyllä voi. Molempia vaihdoksia tapahtuu silloin tällöin ja ne sujuvat yleensä täysin ongelmitta.

Arvostelu ja palaute ovat sanallista, eikä numeroarvosanoja käytetä yleensä ennen yhdeksättä luokka-astetta. Sanallisen palautteen tarkoitus on auttaa oppilasta ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja kehittämistä vaativia taitojaan kattavammin, kuin mitä pelkän numeron antamisen avulla on mahdollista. Mikäli oppilas koulua vaihtaessaan kuitenkin tarvitsee esimerkiksi numerotodistuksen, voidaan se hänelle laatia.

Oppilas voi steinerkoulun 9. luokan jälkeen pyrkiä toisen asteen oppilaitokseen samaan tapaan, kuin muistakin kouluista.

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat saavat kotiläksyjä.

Yleinen ilmoittautumispäivä on yleensä helmikuussa, mutta tarvittaessa kouluun voi ilmoittautua myös muina aikoina. Jopa kesken lukuvuoden voi tulla mukaan. Myös etukäteen on mahdollista ilmoittautua, vaikka lapsi ei olisikaan vielä kouluikäinen.

Ei ole. E-P:n Steiner-koulussa opetetaan uskontoa Suomen lain määräämällä tavalla, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että jos koulussa on kolme tai useampia tiettyyn uskontokuntaan kuuluvia oppilaita, voivat heidän vanhempansa pyytää heille heidän omaa uskontokuntaansa edustavaa opetusta. Tällä hetkellä koulumme uskonnontunneilla opetetaan ainoastaan evankelisluterilaista uskontoa.

Tapahtumiin ja niiden järjestämiseen kukin osallistuu niin paljon, kuin hänelle itselleen sopii. Osallistuminen on toki suotavaa, sillä se on hauska tapa tutustua opettajiin ja toisiin vanhempiin.

Steinerkoulun opetussuunnitelma pohjaa lapsen herkkyyskausiin, joita hyödynnetään opetuksessa. Pyrkimys on antaa opetus oikeaan osuvana ajankohtana, jolloin lapsi on asialle vastaanottavaisin.

Kyseessä on steinerkouluissa opetettava oppiaine. Muotopiirustus kehittää hahmotuskykyä ja luo pohjaa tulevalle geometrian opetukselle.