Lukujärjestys

klo maanantai tiistai       keskiviikko torstai perjantai
8.30 – 9.15 jakso jakso jakso jakso jakso
9.15 – 10.00 jakso jakso

jakso

jakso jakso
10.00 – 11.00 matematiikka äidinkieli äidinkieli äidinkieli matematiikka
11.15 – 11.45 ruoka ruoka ruoka ruoka ruoka
11.45 – 12.30 kuvataide

ruotsi

englanti

musiikki katsomusaine
12.45 – 13.30 terveystieto valinnainen opo yhteiskuntaoppi fysiikka/kemia
13.45 – 14.30 kotitalous* valinnainen* käsityö

liikunta

fysiikka/kemia
14.30 – 15.15     käsityö liikunta fysiikka/kemia*

*Kotitalous suoritetaan jaksona.

*Valinnainen loppuu klo 14.15, koska tuntien välissä ei pidetä välituntia.

*Fysiikka/kemia loppuu noin klo 14.40. Opettaja vahvistaa asian ensimmäisellä tunnilla.

Luokanopettaja: Susanna Kekola
susanna.kekola(a)steinerkasvatus.fi