Etelä-Pohjanmaan steinerkouluyhdisytys ry. järjestää iltapäivätoimintaa. Iltapäiväryhmä on nimeltään Aurinkoinen. Nimensä mukaisesti on toiminta siellä luovaa ja aurinkoista.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia vähentämällä lasten yksinoloa ja tarjoamalla turvalliset olosuhteet sekä aikuisen läsnäoloa ja ohjausta koulupäivän jälkeen.
Osana lapsen kasvun ja kehityksen tukea iltapäivätoiminta auttaa myös koteja ja koulua yhteisessä kasvatustyössä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista.

Iltapäivätoiminta alkaa heti päivän oppituntien päätyttyä ja jatkuu klo 16.00 asti. Ohjaajana toimii Reija Lahti. Häneen saat yhteyden sähköpostilla ipaurinkoinen(at)epsteiner.fi tai puhelimitse numerosta 040 566 5539.

Iltapäivät koostuvat mukavasta vapaasta leikistä, askartelusta ja luonnossa liikkumisesta. Välillä tilan täyttää iloinen näytelmän touhu, kun innokkaat käsikirjoittajat, näyttelijät, puvustajat ja lavastajat valtaavat tilan. Yleisö saa nähdä huimia esityksiä niin vampyyreistä kuin pelastajatontuistakin. Tiloina ovat Etelä-Pohjanmaan Steiner- koulun tilat ja ulkoilumaastona koulun välituntipiha ja lähimetsä, jossa on monet mahdollisuudet esim. majanrakennukseen ja kaikenlaiseen seikkailuun. Kerholaiset liikkuvat myös lähiluonnossa ja lähellä olevilla leikkipaikoilla.

Toimintamaksu

Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan toimintamaksu on 1.8.2023 150 euroa kuukaudessa, käyttöasteesta riippumatta. Toimintamaksu sisältää ohjauksen, tarvittavat materiaalit ja välineet sekä välipalan. Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi toiminnassa mukana, on sisarushinta 112,50 euroa kuukaudessa.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään ns. paikanvarausmaksu eli puolet kuukausimaksusta. Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä toimintamaksua.

Perustellusta syystä kuukausittaista toimintamaksua voidaan pienentää tai jättää perimättä, mikäli huoltajantoimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat sitä puoltavat. Huoltajan tulee toimittaan hakemus, josta ilmenee toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat kouluyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Teemu Majasaarelle sähköpostitse johtokunta@epstener.fi

Irtisanominen

Perhe voi halutessaan luopua paikasta kesken kauden. Irtisanomisilmoitus s-postilla: koulu@epstener.fi
Laskutus jatkuu kuluvan kuukauden loppuun.