Koulumme opetus perustuu steinerpedagogiseen lähestymistapaan, jossa huomioidaan lapsen yksilöllinen kasvurytmi ja erityisominaisuudet. Opetuksen välineinä ovat luovuus, toiminnallisuus ja mielikuvat, joiden avulla lapsi voi työstää kaikkea oppimaansa. Opitut asiat kirjoitetaan ja piirretään erityisiin työvihkoihin, joita käytetään tunneilla tavallisten oppikirjojen asemesta ja niiden lisäksi. Tavoitteena on herättää oppilaissa uusia kykyjä, uudenlaista näkemystä ja ymmärrystä.

Koulumme on yhdeksänvuotinen yhtenäiskoulu, mikä tarkoittaa sitä, että sama luokanopettaja ohjaa ryhmäänsä aina yläluokille asti. Tämän jälkeen luokka siirtyy kokonaan aineenopettajien huomaan, mutta tuttu oppimisympäristö kavereineen pysyy kuitenkin yhä samana. Yhdeksännen luokan jälkeen oppilas voi siirtyä lukioon tai mihin tahansa toisen asteen oppilaitokseen.

Alaluokilla opetukseen kuuluu paljon toiminnallisuutta ja rytmileikkejä sekä mielikuvitusta puhuttelevia satukuvia. Vieraiden kielten alkeet opitaan runojen, lorujen, laulujen ja leikkien muodossa. Kolmannella luokalla vanhoihin työtapoihin tutustumisen myötä opitaan ymmärtämään tekniikan kehittyminen ja viidennellä luokalla paneudutaan opetuksen ohella näytelmän tekemiseen. Ylemmillä luokilla tutustutaan luonnon lakeihin erilaisten ilmiöiden sekä omien havaintojen kautta.

Steinerkoulu pyrkii kehittämään pienen koululaisen tervettä tunne-elämää ja nuoren ihmisen ajattelun ja ymmärtämisen voimia, joiden avulla hän voi löytää itsensä ja tuntea maailman kodikseen.

Steinerkouluja on ympäri Suomea useissa kaupungeissa (21 koulua ja kolme erityiskoulua). Steinerpäiväkoteja on yhteensä 37. Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu on ainoa steinerkoulu Etelä-Pohjanmaalla ja steinerpäiväkoti Pajulintu ainoa steinerpäiväkoti maakunnassa.  Steinerkasvatuksen liitto edistää steinerkasvatuksen toteutumista suomalaisessa koulujärjestelmässä ja tukee lapsilähtöistä pedagogiikkaa. Lisää tietoa steinerpedagogiikasta löydät myös Steinerkasvatuksen liiton Steinerkoulu.fi -sivustolta!

KiVa Koulu

Koulumme on mukana KiVa Koulu -hankkeessa, joka on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jonka avulla pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään koulukiusaamista. Olemme osallistuneet hankkeeseen jo sen alkuvaiheilta lähtien, aina vuodesta 2009 saakka.

Lisää tietoa KiVa Koulu -hankkeesta löydät sen omilta kotisivuilta!