Etelä-Pohjanmaan steinerkouluyhdistys ry. järjestää iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Iltapäiväryhmä on nimeltään Aurinkoinen. Nimensä mukaisesti on toiminta siellä luovaa ja aurinkoista.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia vähentämällä lasten yksinoloa ja tarjoamalla turvalliset olosuhteet sekä aikuisen läsnäoloa ja ohjausta koulupäivän jälkeen.
Osana lapsen kasvun ja kehityksen tukea iltapäivätoiminta auttaa myös koteja ja koulua yhteisessä kasvatustyössä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista.

Iltapäivätoiminta alkaa heti päivän oppituntien päätyttyä ja jatkuu klo 16.00 asti.

Toimintamaksu

Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan toimintamaksu on 1.8.2023 150 euroa kuukaudessa, käyttöasteesta riippumatta. Toimintamaksu sisältää ohjauksen, tarvittavat materiaalit ja välineet sekä välipalan. Mikäli samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi toiminnassa mukana, on sisarushinta 112,50 euroa kuukaudessa.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään ns. paikanvarausmaksu eli puolet kuukausimaksusta. Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä toimintamaksua.

Perustellusta syystä kuukausittaista toimintamaksua voidaan pienentää tai jättää perimättä, mikäli huoltajan toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat sitä puoltavat. Huoltajan tulee toimittaan hakemus, josta ilmenee toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat kouluyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Sampo Korppi-Tommolalle sähköpostitse johtokunta(a)epsteiner.fi

Irtisanominen

Perhe voi halutessaan luopua paikasta kesken kauden. Irtisanomisilmoitus s-postilla: koulu(a)epsteiner.fi
Laskutus jatkuu kuluvan kuukauden loppuun.

Hakemus IP-toimintaan lukuvuodelle 2023- 2024

  Lapsen tiedot

  Lukuvuosi 10.08.2022 – 03.06.2023


  ------------------------
  Huoltajan tiedot

  Huoltaja on

  Jos muu, mikä

  Osoite, jos eri kuin lapsen

  Huoltajuussuhde (pakollinen)

  Jos muu, mikä

  Päätöksen saa lähettää tiedoksi sähköpostilla
  KylläEi

  Laskutustiedot (pakollinen)
  Lasku osoitetaan
  Yllä olevalle huoltajalleToiselle huoltajalleMuu osoite

  Jos muu osoite