Etelä-Pohjanmaan steinerkouluyhdistys ry. järjestää iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Iltapäiväryhmä on nimeltään Aurinkoinen. Nimensä mukaisesti on toiminta siellä luovaa ja aurinkoista.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia vähentämällä lasten yksinoloa ja tarjoamalla turvalliset olosuhteet sekä aikuisen läsnäoloa ja ohjausta koulupäivän jälkeen.
Osana lapsen kasvun ja kehityksen tukea iltapäivätoiminta auttaa myös koteja ja koulua yhteisessä kasvatustyössä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista.

Iltapäivätoiminta alkaa heti päivän oppituntien päätyttyä ja jatkuu klo 16.00 asti.

Toimintamaksu

Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan toimintamaksu on 1.8.2023 150 euroa kuukaudessa (kokoaikainen). Jos lapsi kalenterikuukauden aikana osallistuu iltapäivätoimintaan vain 10 päivänä, maksusta peritään 100 euroa kuukaudessa (puoliaikainen) Toimintamaksu sisältää ohjauksen, tarvittavat materiaalit ja välineet sekä välipalan. Mikäli perheestä on useampi kuin yksi lapsi peritään ensimmäiseltä 150 euroa ja toiselta lapselta 100 euroa.

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään ns. paikanvarausmaksu eli puolet kuukausimaksusta.

Perustellusta syystä kuukausittaista toimintamaksua voidaan pienentää tai jättää perimättä, mikäli huoltajan toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat sitä puoltavat. Huoltajan tulee toimittaan hakemus, josta ilmenee toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat kouluyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajalle (Sanna Paloluoto) sähköpostitse johtokunta(a)epsteiner.fi

Irtisanominen

Perhe voi halutessaan luopua paikasta kesken kauden. Irtisanomisilmoitus s-postilla: koulu(a)epsteiner.fi
Laskutus jatkuu kuluvan kuukauden loppuun.

Hakemus IP-toimintaan lukuvuodelle 2024-2025

  Lapsen tiedot

  Lukuvuosi 08.08.2024 – 31.05.2025


  ------------------------
  Huoltajan tiedot

  Huoltaja on

  Jos muu, mikä

  Osoite, jos eri kuin lapsen

  Huoltajuussuhde (pakollinen)

  Jos muu, mikä

  Päätöksen saa lähettää tiedoksi sähköpostilla
  KylläEi

  Laskutustiedot (pakollinen)
  Lasku osoitetaan
  Yllä olevalle huoltajalleToiselle huoltajalleMuu osoite

  Jos muu osoite