Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulun taustalla on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen kannatusyhdistys, joka koostuu vanhemmista ja koulun työntekijöistä. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle tarvittaessa uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen. Hallitus ja rehtori muodostavat koulun johtokunnan, joka vastaa E-P:n Steiner-koulun toiminnasta ja taloudesta. Johtokuntaan kuuluvat 1.1.2022 alkaen seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Teemu Majasaari
Sihteeri: Virpi Lehtimäki (rehtori)
Jäsenet: Jarkko Piirto, Johanna Mäkelä, Miia Kellberg-Hakala, Miika Lakso, Sanna Karimäki-Nuutinen, Sari Hintsa, Satu Korpela ja Teemu Majasaari 

Hallintoon kuuluu myös opettajakunta, jonka muodostavat koulun luokanopettajat ja päätoimiset tuntiopettajat. Opettajakunta kokoontuu kouluaikoina viikoittaiseen kokoukseensa. Opettajakunta vastaa koulun opetuksen, kasvatuksen ja oppilashuollon hallintotehtävistä.

Tarkemmin vastuut on määritelty yhdistyksen säännöissä ja koulun johtosäännössä.

Johtokunnan puheenjohtajalle voi lähettää sähköpostia: johtokunta(at)epsteiner.fi