Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulun taustalla on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen kannatusyhdistys, joka koostuu vanhemmista ja koulun työntekijöistä. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle tarvittaessa uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen. Hallitus ja rehtori muodostavat koulun johtokunnan, joka vastaa E-P:n Steiner-koulun toiminnasta ja taloudesta. Johtokuntaan kuuluvat 1.1.2019 alkaen:

Puheenjohtaja Johanna Mäenpää
Sihteeri Virpi Lehtimäki (rehtori)
Jäsenet Outi Vataja, Sanna Paloluoto, Johanna Mäenpää, Sampo Korppi-Tommola, Satu Korpela, Päivi Kuoppamäki ja Mirja Latva-Kivistö.

Hallintoon kuuluu myös opettajakunta, jonka muodostavat koulun luokanopettajat ja päätoimiset tuntiopettajat. Opettajakunta kokoontuu kouluaikoina viikoittaiseen kokoukseensa. Opettajakunta vastaa koulun opetuksen, kasvatuksen ja oppilashuollon hallintotehtävistä.

Tarkemmin vastuut on määritelty yhdistyksen säännöissä ja koulun johtosäännössä.

Johtokunnan puheenjohtajalle voi lähettää sähköpostia: johtokunta[a]epsteiner.fi

Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulun johtokunta. Hallinto, johtokunta, opettajakunta, kannatusyhdistys
Kuvassa vasemmalta: Virpi Lehtimäki, Outi Vataja, Sampo Korppi-Tommola, Johanna Mäenpää, Päivi Kuoppamäki, Mirja Latva-Kivistö, Sanna Paloluoto. Kuvasta puuttuu Satu Korpela. Kuvaaja: Jaana Kotoneva.