Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulun taustalla on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen kannatusyhdistys, joka koostuu vanhemmista ja koulun työntekijöistä. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle tarvittaessa uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen. Hallitus ja rehtori muodostavat koulun johtokunnan, joka vastaa E-P:n Steiner-koulun toiminnasta ja taloudesta.

Hallitukseen kuuluvat 1.1.2024 alkaen seuraavat henkilöt:

Jäsenet: Aki Takaluoma (talousvastaava), Aleksi Tamminen, Jarkko Piirto, Johanna Mäkelä, Otto Outakoski, Sanna Karimäki-Nuutinen, Sanna Paloluoto pj. ja Soile Heinikoski

 Johtokuntaan kuuluvat 1.1.2024 alkaen seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Sanna Paloluoto
Sihteeri: Virpi Lehtimäki (rehtori)
Jäsenet: Aki Takaluoma, Aleksi Tamminen, Jarkko Piirto, Johanna Mäkelä, Otto Outakoski, Sanna Karimäki-Nuutinen, Sanna Paloluoto, Soile Heinikoski ja Virpi Lehtimäki

Hallintoon kuuluu myös opettajakunta, jonka muodostavat koulun luokanopettajat ja päätoimiset tuntiopettajat. Opettajakunta kokoontuu kouluaikoina viikoittaiseen kokoukseensa. Opettajakunta vastaa koulun opetuksen, kasvatuksen ja oppilashuollon hallintotehtävistä.

Tarkemmin vastuut on määritelty yhdistyksen säännöissä ja koulun johtosäännössä.

Johtokunnan puheenjohtajalle voi lähettää sähköpostia: johtokunta(at)epsteiner.fi