Koulussamme on tällä hetkellä rehtorin lisäksi  kuusi opettajaa, joista useimmat toimivat yhden tai kahden luokka-asteen luokanopettajana tai -ohjaajana. Yhteyden heihin saa niin puhelimitse numerosta 050 593 3618 kuin myös sähköpostitse etunimi.sukunimi(a)epsteiner.fi.

1.-2. luokkaa opettaa Virpi Lehtimäki

3.-4.  luokkaa opettaa Susanna Kekola

5.-6. luokkaa opettaa Sari Uusi-Äijö

7.-8. luokkaa opettaa Suvi Pyhälahti

9. luokan luokanvalvoja on Katariina Isosaari

Äidinkieltä ja liikuntaa luokille 3.-9. opettaa Katariina Isosaari

Fysiikkaa  luokille 7.-9. opettaa Mia Ulvila

Matematiikkaa luokille 7-9 opettaa Susanna Kekola

Veistoa ja tekstiilitöitä luokille 3.-9., elämänkatsomustietoa luokille 2.-4. opettaa Sari Uusi-Äijo

Reaaliaineita, tekstiilitöitä ja kotitaloutta luokille 7.-9., musiikkia luokille 1.-9. opettaa Suvi Pyhälahti

Ruotsia ja englantia luokille 1.-9. opettaa Marianne Koskinen

Opinto-ohjaaja on Marianne Koskinen 7.-9. lk

Opettajakunta kokoontuu opettajainkokouksiin aina torstaisin.

Alaluokkien luokanopettajat vierailevat opetussuunnitelman mukaisesti oppilaidensa kodeissa. Luokittaisia vanhempainiltoja puolestaan vietetään 2-4 lukukaudessa. Niiden lisäksi järjestetään koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja keskimäärin kerran lukukaudessa.