Koulussamme on tällä hetkellä rehtorin lisäksi  kuusi opettajaa, joista useimmat toimivat yhden tai kahden luokka-asteen luokanopettajana tai -ohjaajana. Yhteyden heihin saa niin puhelimitse numeroista 050 593 3618 kuin myös sähköpostitse etunimi.sukunimi(a)epsteiner.fi.

  1. luokkaa opettaa Virpi Lehtimäki

2.-3. luokkaa opettaa Susanna Kekola

4.-5. luokkaa opettaa Sari Uusi-Äijö

6-7. luokkaa opettaa Suvi Pyhälahti

8. – 9. luokan luokanvalvoja on Katariina Isosaari

Äidinkieltä luokille 7.-9. opettaa Katariina Isosaari

Fysiikkaa ja kemiaa  luokille 7.-9. opettaa Mia Ulvila

Matematiikkaa luokille 7-9 opettaa Susanna Kekola

Veistoa ja tekstiilitöitä 6.-7. luokalle opettaa Sari Uusi-Äijo

Veistoa ja tekstiilitöitä sekä kotitaloutta luokalle 8.-9. opettaa Suvi Pyhälahti.

Liikuntaa luokille 4.-9. opettaa  Katariina Isosaari

Reaaliaineita luokalle 8.-9. opettaa Suvi Pyhälahti

Ruotsia ja englantia luokille 1.-9. opettaa Marianne Koskinen

Taidehistoriaa luokalle 8-9 opettaa Marianne Koskinen

Opinto-ohjaaja on Marianne Koskinen 6.-7. lk,  Katariina Isosaari 8.-9. lk

Opettajakunta kokoontuu opettajainkokouksiin aina torstaisin.

Alaluokkien luokanopettajat vierailevat opetussuunnitelman mukaisesti oppilaidensa kodeissa. Luokittaisia vanhempainiltoja puolestaan vietetään 2-4 lukukaudessa. Niiden lisäksi järjestetään koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja keskimäärin kerran lukukaudessa.