1.lk luokanopettaja: Virpi Lehtimäki

2.-3. lk luokanopettaja: Susanna Kekola

4.-5. lk luokanopettaja: Meri Virtanen

6. lk luokanopettaja: Suvi Pyhälahti

7. lk luokanopettaja: Sari Uusi-Äijö

8.-9. lk luokanvalvoja: Katariina Isosaari

Aineenopetus:

Katariina Isosaari, ruotsi luokat 4.-9., äidinkieli luokat 7.-9., valinnaisaine luokat 5.-9., erityisopetus, oppilaanohjaus

Mira Burke, englanti luokat 4.-9., matematiikka 9. luokka, fysiikka ja kemia luokat 8.-9., historia ja yhteiskuntaoppi 8.-9. luokka, valinnaisaine luokat 5.-9., oppilaanohjaus

Mark Burke, fysiikka ja kemia luokat 7.-9.

Sonja Kujanpää, liikunta luokat 2.-9., terveystieto 8.-9. luokka, valinnaisaine luokat 5.-9.

Roosa Kantonen, kotitalous luokat 7.-9.

Sini Peltola, valinnaisaine luokat 5.-9.

Susanna Kekola, matematiikka luokat 7.-8., taidehistoria/kuvataide luokat 8.-9.

Suvi Pyhälahti, englanti ja ruotsi luokat 2.-3., musiikki luokat 1.-9.

Sari Uusi-Äijö, käsityö luokat 2.-9., valinnaisaine luokat 5.-9., katsomusaine luokat 4.-5. ja 8.-9.

Virpi Lehtimäki, biologia ja maantieto luokat 8.-9., katsomusaine luokat 2.-3., alaluokkien tukiopetus