1. Hyvät tavat

Olen ystävällinen ja kohtelias.
Muistan tervehtiä.
Pukeudun asiallisesti ja sään mukaisesti.
Tuon kouluun kulloinkin tarvittavat oppikirjat ja opiskelu- ja harjoittelutarvikkeet.
Saavun kouluun ajoissa ja noudatan matkalla liikennesääntöjä.
Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti enkä ota luvatta toisen omaisuutta. Korvaan aiheuttamani vahingon.
Pidän ympäristöni siistinä.
Sijoitan polkupyöräni ja koulussa tarvittavat urheiluvälineeni niille varatuille paikoille.
En tupakoi enkä käytä huumaavia aineita koulussa enkä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
En tuo vaaraa aiheuttavia leikki- tai harrastusvälineitä enkä teräaseita kouluun.

2. Oppitunnit

Odotan tunnin alkua rauhallisesti.
Osallistun opetukseen aktiivisesti ja noudatan opettajan antamia ohjeita.
Annan itselleni ja muille työrauhan.
Pidän oppikirjani ja koulutarvikkeeni siisteinä.
En syö eväitä enkä makeisia tunnilla ilman opettajan lupaa.

Noudatan opettajan ohjeita kännykän käytössä.

3. Välitunnit

Välitunnille lähden ja sieltä saavun ripeästi.
Välitunnilla oleskelen sovitulla piha-alueella, jolta poistuminen ilman opettajan lupaa on kielletty.
Käyttäydyn välitunnilla hyvien tapojen mukaisesti muistaen ottaa myös huomioon kaikkien turvallisuuden.
Saan olla sisällä koulun päättäminä aikoina mikäli käyttäydyn asiallisesti.
Järjestäjänä hoidan minulle erikseen määrätyt tehtävät.
Skeitti- ja potkulautaa käyttäessäni minulla on aina kypärää.

Jalkapallovuoroissa noudatan opettajan antamia ohjeita.

4. Kouluruokailu

Monipuolinen ja ravitseva ateria on etuoikeuteni.
Ruokaillessa noudatan samalla hyviä tapoja ja käyttäydyn siististi muut huomioon ottaen.
Ruokajärjestäjänä hoidan tehtäväni.

5. Koulusta poissaolo

Huoltaja ilmoittaa mahdollisimman pian luokanopettajalle tai -valvojalle tai viestillä, jos olen sairaana.
Muuhun poissaoloon tarvitsen etukäteen luvan luokanopettajalta / luokanvalvojalta (1-3 päivää) tai rehtorilta (yli 3 päivää).
Jos sairastun kesken päivän, pyydän opettajalta luvan mennä terveydenhoitajan vastaanotolle tai kotiin.

6. Rangaistukset

Jos rikon järjestyssääntöjä, olen epärehellinen tai käyttäydyn muutoin epäasiallisesti, pääsen kasvatuskeskustelussa pohtimaan käyttäytymistäni. Jos kasvatuskeskustelu ei tuota tulosta, minua voidaan rangaista:
enintään kahden tunnin jälki-istunnolla
antamalla kirjallinen varoitus tai
erottamalla koulusta enintään 3 kuukaudeksi.

Jos häiritsen mobiililaitteellani oppituntia, voidaan laite takavarikoida.
Jos häiritsen opetusta, minut voidaan poistaa luokasta.
Jos en lue läksyjäni enkä tee kotitehtäviäni, opettaja voi jättää minut koulupäivän jälkeen tekemään ne.

Noudattamalla näitä järjestyssääntöjä luon osaltani kouluumme turvallisen, myönteisen ja viihtyisän ilmapiirin, jossa on mukava opiskella.

Hyväksytään opettajankokouksessa lukuvuosittain. Viimeksi tarkastettu syksyllä 2021.