Koulumme oppilaille varatun terveydenhuoltojärjestelmän muodostavat terveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori sekä oppilashuoltoryhmä.

Terveydenhoitajanamme toimii Kirsi Vuolle . Hän on tavattavissa 8.9. lähtien aina perjantaisin. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Terveydenhoitaja Kirsi Vuolle

050 406 4792
kirsi.vuolle@seinajoki.fi

Koulukuraattori Tiina Hauta

tiina.hauta@seinajoki.fi

Koulupsykologi Suvi Ylinen

suvi.ylinen@seinäjoki.fi

Koululääkäri käy joitakin kertoja vuodessa.

 

Oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu kerran viikossa. Yhteisöllisessä oppilashuollossa käsitellään yleisiä kouluelämään liittyviä asioita, kokouksessa on mukana opettajakunta ja tarvittaessa kutsutaan asiantuntijoita. Oppimsen ja tuen ryhmä, johon kuuluvat koulun opettajien lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori ja mahdollisuuksien mukaan psykologi kokoontuu joitakin kertoja lukukaudessa.

Yksilöllinen oppilashuolto, jossa käsitellään yksittäisen oppilaan asioita, kokoontuu tarvittaessa. Yksilöllisessä oppilashuollossa ovat mukana erityisopettaja, rehtori, oppilasta opettava(t) opettaja(t)  ja/tai kouluterveydenhoitaja ja/tai koululääkäri ja/tai koulukuraattori ja/tai koulupsykologi ja/tai oppilas. Huoltajalle ilmoitetaan aina kun hänen lapsensa asiaa käsitellään ja hänellä on aina mahdollisuus osallistua kokoukseen.