Terveydenhoitaja Kirsi Vuolle

p. 050 406 4792

kirsi.vuolle(at)hyvaep.fi

Koulukuraattori

Outi Mäki-Valkama

p. 040 636 7205

outi.maki-valkama(a)hyvaep.fi

Koululääkäri käy joitakin kertoja vuodessa. 

Koulupsykologi ostopalveluna

 

Oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu kerran viikossa. Yhteisöllisessä oppilashuollossa käsitellään yleisiä kouluelämään liittyviä asioita, kokouksessa on mukana opettajakunta ja tarvittaessa kutsutaan asiantuntijoita. Oppimisen ja tuen ryhmä, johon kuuluvat koulun opettajien lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori ja mahdollisuuksien mukaan koulupsykologi, koululääkäri kokoontuu joitakin kertoja lukukaudessa.

Yksilöllinen oppilashuolto, jossa käsitellään yksittäisen oppilaan asioita, kokoontuu tarvittaessa. Yksilöllisessä oppilashuollossa ovat mukana erityisopettaja, rehtori, oppilasta opettava(t) opettaja(t)  ja/tai kouluterveydenhoitaja ja/tai koululääkäri ja/tai koulukuraattori ja/tai koulupsykologi ja/tai oppilas. Huoltajalle ilmoitetaan aina kun hänen lapsensa asiaa käsitellään ja hänellä on aina mahdollisuus osallistua kokoukseen.